Samtaleandakt med sokneprestane Øystein Braaten og Jan Løkkeborg


Komande søndag får du besøke heimen til Øystein om du går inn på Youtube – kanalen. Der sit han og kollega Jan i godstolen og samtaler over søndagens tekst. Den finn du i Johs 9, og handlar om ein blindfødd som Jesus helbredar.

 

Samtalen tek opp vanskelege spørsmål om sjukdom, skyld og det vonde. Men og om Jesus som er verdas lys, og kva som kan skje når han slepp til. Du kan anten klikke på linken, eller starta avspillinga direkte frå heimesida. Sendinga startar kl 11.00 førstkomande søndag, men du kan sjå det når du vil etter det.

 

https://youtu.be/GGTCXjCMEsI

Tilbake