Trilletreff med babysong


I partalsveker kvar andre tysdag frå kl 11 er det trilletreff med babysong på Kyrkjetorget i Ørskog. Songsamlinga starter kl 11.30. Velkommen!

Les mer

 

Trilletreff med babysong


I partalsveker kvar andre tysdag frå kl 11 er det trilletreff med babysong på Kyrkjetorget i Ørskog. Songsamlinga starter kl 11.30. Velkommen!

Les mer

 

Avlyst: Fellesskapskveld 26. november


Fellesskapskvelden som var planlagt på kyrkjetorget, torsdag 26.november kl 19 med Gunnar Hamnøy, er avlyst på grunn av smittevernanbefalingar. Neste fellesskapskveld blir 28. januar. 

Les mer

 

Avlyst: Fellesskapskveld 26. november


Fellesskapskvelden som var planlagt på kyrkjetorget, torsdag 26.november kl 19 med Gunnar Hamnøy, er avlyst på grunn av smittevernanbefalingar. Neste fellesskapskveld blir 28. januar. 

Les mer

 

Stengt inntil vidare: Brukt'n Kyrkjetorget


Bruktbutikken held stengt frå 21.november og ei tid framover. Vi ser fram å opne butikken med sal av julevarer og dato for opning blir annonsert. Fram til det vil butikken halde stengt.

Les mer

 

Stengt inntil vidare: Brukt'n Kyrkjetorget


Bruktbutikken held stengt frå 21.november og ei tid framover. Vi ser fram å opne butikken med sal av julevarer og dato for opning blir annonsert. Fram til det vil butikken halde stengt.

Les mer

 
 

PÅMELDING TIL GUDSTENESTE

Vi ynskjer alle velkomne til gudsteneste i Ørskog kyrkje. Vi har no 50 plassar og du kan halde av plass her.

Les mer

 

Video: Pasjonsgudsteneste frå Ørskog kyrkje

Vi gleder oss til å feire gudstenester i kyrkja i jula. I tillegg vil vi sende julaftangudsteneste digitalt, slik vi gjorde langfredag. Sjå...

Les mer

 

Dåp

Når eit barn blir båren til dåp, blir vi minna om at ingen kan bæra seg sjølve.

Les mer

 

TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHINDRA

Ørskog kyrkjelyd ynskjer å vere open for alle, og eit inkluderande fellesskap er eit av hovudmomenta i den diakonale tenesta. Då vil vi ogs...

Les mer