Bruktbutikken på kyrkjetorget


Bruktbutikken har opna igjen. Opningstider er laurdagar og onsdagar kl 11-15. Kom å kjøp! Vi har rikelig med varer på lager.

Les mer

 

Bruktbutikken på kyrkjetorget


Bruktbutikken har opna igjen. Opningstider er laurdagar og onsdagar kl 11-15. Kom å kjøp! Vi har rikelig med varer på lager.

Les mer

 

Fellesskapskveld på Kyrkjetorget


Torsdag 27. august kl 19 blir det sangkved på Kyrkjetorget. Gunnar Ajer er organist og kjem frå Telemark. Han har vore på fellesskapskveld også tidligare. Velkommen til ein hyggeleg sangkveld.

Les mer

 

Fellesskapskveld på Kyrkjetorget


Torsdag 27. august kl 19 blir det sangkved på Kyrkjetorget. Gunnar Ajer er organist og kjem frå Telemark. Han har vore på fellesskapskveld også tidligare. Velkommen til ein hyggeleg sangkveld.

Les mer

 
 

Trilletreff med babysong

Tysdag 1. september frå kl 10.30 blir det trilletreff med babysong på Kyrkjetorget i Ørskog. Songsamlinga starter kl 11.30. Velkommen!

Les mer

 

TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHINDRA

Ørskog kyrkjelyd ynskjer å vere open for alle, og eit inkluderande fellesskap er eit av hovudmomenta i den diakonale tenesta. Då vil vi ogs...

Les mer

 

Konfirmant 2021 Ørskog kyrkjelyd

Her kan du melde deg på som konfirmant i Ørskog kyrkjelyd 2021

Les mer

 

Dåp

Når eit barn blir båren til dåp, blir vi minna om at ingen kan bæra seg sjølve.

Les mer