KYRKJEBASAREN i Ørskog


Ingunn Tenfjord og Dagfrid Kjeldstadli minner om den årlege kyrkjebasaren som nærmar seg. Siste laurdagen i oktober er blitt ein tradisjon for kyrkjebasaren på Kyrkjetorget. I år er denne laurdagen den 30. oktober.  

Les mer

 

KYRKJEBASAREN i Ørskog


Ingunn Tenfjord og Dagfrid Kjeldstadli minner om den årlege kyrkjebasaren som nærmar seg. Siste laurdagen i oktober er blitt ein tradisjon for kyrkjebasaren på Kyrkjetorget. I år er denne laurdagen den 30. oktober.  

Les mer

 

Brukt'n Kyrkjetorget


Opningstidene våre er: Onsdagar kl 11-15 Laurdagar kl 11-15. Laurdagar er her enkel kafe. 

Les mer

 

Brukt'n Kyrkjetorget


Opningstidene våre er: Onsdagar kl 11-15 Laurdagar kl 11-15. Laurdagar er her enkel kafe. 

Les mer

 

Trilletreff med babysong


Annankvar tysdag er der trilletreff med babysong på Kyrkjetorget kl 11-13. Asbjørg Oksavik Sve er leiar for babysongen på Kyrkjetorget. Velkommen!

Les mer

 

Trilletreff med babysong


Annankvar tysdag er der trilletreff med babysong på Kyrkjetorget kl 11-13. Asbjørg Oksavik Sve er leiar for babysongen på Kyrkjetorget. Velkommen!

Les mer

 
 

Tor Rødseth med venner i Ørskog kyrkje

Søndag 17. oktober kl 17 blir det songkveld i Ørskog kyrkje med Tor Rødseth Band (Tor Rødseth med venner). Fri entre og kollekt til ungdoms...

Les mer

 

Fellesskapskveld med salmesus frå Ørskog

Torsdag 30. september kl 19 blir det fellesskapskveld på kyrkjetorget i Ørskog. Det vert songkveld med prest Vidar Nes Mygland og pianist O...

Les mer

 

Saman som kyrkje i heile verda

Takk til alle som var med å støtte NMS sitt arbeid i Etiopia og England. NMS har fått kr 12 261,-. Det kom inn gåver på tombola, kyrkjeoffe...

Les mer

 

4-års bok

4-åringar er velkomne til samlingar på Kyrkjetorget torsdag 26. august og 2. september.Samling i kyrkja 9. september. Borna får utdelt Mi k...

Les mer