Brukt'n Kyrkjetorget


Opningstidene våre er: Onsdagar kl 11-15 Laurdagar kl 11-15. Laurdagar er her enkel kafe. 

Les mer

 

Brukt'n Kyrkjetorget


Opningstidene våre er: Onsdagar kl 11-15 Laurdagar kl 11-15. Laurdagar er her enkel kafe. 

Les mer

 

Trilletreff med babysong


Tysdag 26. august er der trilletreff med babysong på Kyrkjetorget kl 11-13. Asbjørg Oksavik Sve er leiar for babysongen på Kyrkjetorget. Velkommen!

Les mer

 

Trilletreff med babysong


Tysdag 26. august er der trilletreff med babysong på Kyrkjetorget kl 11-13. Asbjørg Oksavik Sve er leiar for babysongen på Kyrkjetorget. Velkommen!

Les mer

 
 

Saman som kyrkje i heile verda

Takk til alle som var med å støtte NMS sitt arbeid i Etiopia og England. NMS har fått kr 12 261,-. Det kom inn gåver på tombola, kyrkjeoffe...

Les mer

 

Fellesskapskveld

Torsdag 26. august kl 19 kjem Inger Valbø til fellesskapskveld på kyrkjetorget i Ørskog. Temaet er: Misjon i ein sekularisert kultur.

Les mer

 

4-års bok

4-åringar er velkomne til samlingar på Kyrkjetorget torsdag 26. august og 2. september.Samling i kyrkja 9. september. Borna får utdelt Mi k...

Les mer

 

Avskjedsgudsteneste med kyrkjekaffi

Søndag 22. august kl. 11 vert det avskjed med sokneprest Øystein Braaten i Ørskog kyrkje, den siste gudstenesta han har som sokneprest. Han...

Les mer