Kontaktinformasjon


Ørskog sokn

Adresse: Kyrkjetorget - sjå kart
Postadresse: Elling O. Wallbøesveg 14, 6240 Ørskog
Telefon: 70 16 53 00
Epost: postmottak@kyrkja.alesund.no

Kirketjener

Marie Hellevik

45865391

Send epost

Kyrkjetenar

Zlatan Miskovic

Send epost

Kateket Skodje og Ørskog sokn

Olav Rønneberg

41367160

Send epost

Seniorprest

Arnt Sigurd Sollie

Send epost

Diakon

Asbjørg Oksavik Sve

92614767

Send epost

Kantor

Arne B. Varmedal

99634369

Send epost