6-ÅRS BOK


Det er samlingar to samlingar på Kyrkjetorget og så er borna med på ei gudstenest i Ørskog kyrkje 20. mars 2022 kl 11. Alle barn i 6-årsalderen er velkomne.

Alle born i Ørskog som fyller 6 år er velkomne. Born som er døypte  får invitasjon i posten, men alle er velkomne uansett tilhøyrsle eller ei. 

Tilbake