Soknerådet


Sjå kven som er med i soknerådet for Ørskog i perioden 2019 - 2023.

 

Ørskog sokneråd

Tilbake