Fellesskapskveld på Kyrkjetorget


Gunnar Hamnøy besøker Kyrkjetorget på Sjøholt torsdag 26.november kl 19. Prosjektene NSP Aid er med å finansiere er i Kenya og Etiopia. Organisasjonen har hele tiden hatt fokus på barn og unge som vokser opp uten foreldre. Gunnar Hamnøy vil fortelle og vise bilder fra ulike deler av arbeidet.

 

Gunnar Hamnøy fra Skodje har sammen med bedriftsledere i Norge bygd opp og leder organisasjonen North South Partnership Aid. Organisasjonen har kontor i Myrabakken i Spjelkavik.  NSP Aid har en liten administrasjon, som følger opp giverne som kommer fra hele landet. Den største givermassen er i Møre og Romsdal. 

På Kenyakysten er det bygd opp et barnehjem for 54 barn og unge, og den 29.02.20, åpnet den første Barnelandsbyen, Malaika Villages i nærhetene av barnehjemmet. Bilde av huset er fra Malaika Villages Home. Barnehjemmet som ble åpnet i februar.

De siste årene har NSP-aid hatt et stort fokus på folk som bor i slummene i Nairobi. Oppvekstvilkårene i slummen er dramatisk dårlig.  I Nairobislummen er det bygd opp to skoler, en for 350 barn og en for 650 barn. 100 elever får muligheten til å få på vgs med stipend fra våre givere. I tillegg får mange familier støtte og hjelp. Den neste Malaika Villages skal bygges opp utenfor Nairobi.

I Etiopia finansierer vi utdannelse for 54 elever på Arba MInch yrkesskole, 24 elever i Geresse som får utdannelse. I tillegg til alt dette støtter vi kirken på Kenyakysten med penger til en bibelskole og lønn til 2 prester og 15 evangelister. I Etiopia støtter vi kirken i Geresse med penger til lønn for mange evangelister.

Dere som ønsker å vite mer om arbeidet kan leste www.nsp-aid.com og komme til Fellesskapskvelden på Kyrkjetorget i Sjøholt.

Vel møtt!

Arrangør: Ørskog sokneråd

Tilbake