Fellesskapskveld


Torsdag 26. august kl 19 kjem Inger Valbø til fellesskapskveld på kyrkjetorget i Ørskog. Temaet er: Misjon i ein sekularisert kultur.

 

På mange måtar er Japan ein sekularisert kultur. Samtidig pregar religion livet til ein japanar i mykje større grad enn for ein gjennomsnittleg nordmann. Inger Valbø vil vise korleis shintoismen og buddhismen er ein del av den japanske kultur, og formidle kva nokre av hennar venner tenkjer om religion og tru.

På fellesskapskvelden i Ørskog den 26. august vil Valbø dele erfaringar og tankar rundt det å drive misjon i eit høgteknologisk og sekularisert land. Ho har vore misjonærutsending i Japan for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) sidan tidleg på 90- talet. Valbø vil vise korleis misjonen arbeider for å nå inn til det japanske folket, og kva utfordringar misjonsarbeidet møter.

Det blir servert kaffi med noko attåt og det blir tid til samtalar rundt borda. Smittevern blir overhaldt og eventuelle endringar blir annonsert på Ørskog kyrkjelyd si nettside. Vel møtt!

Arrangør: Ørskog sokneråd

Illustrasjonsfoto "Japan".

 

Hausten 2021:

Fellesskapskveld torsdag 30 september: Salmekveld ved organist Oddgeir Nossen frå Ålesund og Voldsalen menighet.

Kyrkjelydsbasar siste laurdag i oktober. Ingen fellesskapskveld i oktober.

Fellesskapskveld torsdag 25. november. Temaet blir Sjømannskyrkja v Ole Jakob Risnes. 

Tilbake