Saman som kyrkje i heile verda


Takk til alle som var med å støtte NMS sitt arbeid i Etiopia og England. NMS har fått kr 12 261,-. Det kom inn gåver på tombola, kyrkjeoffer og Spleis. Gjennom misjonsavtalen mellom kyrkjelyden og NMS blir offerbeløp runda oppover. Det er overskotet frå bruktsalet som gjer dette mulig. 

 

https://spleis.no/174605

 

Innkomne beløp: Kr 2 057,- på Spleis, kr 204 i gåver. Kr 1 034 i offer. Takk til frivillige ved Brukt'n. Misjonsavtalen gjore det mulig runde oppover offerbeløpet med kr 8 966. Sum som er overført til NMS er kr 12 261,-

Ørskog sokneråd er med på aksjonen Saman som kyrkje for heile verda. Aksjonen går frå Kristi himmelfartsdag til jonsokafta. Kyrkjelyden har misjonsavtale med NMS og Spleisen støttar misjonsprosjektet vårt, i England og Etiopia.

Informasjon om prosjekta finn de her: https://nms.no/sammen-som-kirke-i-hele-verden/informasjon-og-forbonnstekster-fra-landene/

Takk for di støtte!

Tilbake