Saman som kyrkje i heile verda


NMS sitt arbeid i Etiopia og England treng di støtte! Vær med på Ørskog kyrkjelyd sin Spleis!

 

https://spleis.no/174605

Ørskog sokneråd er med på aksjonen Saman som kyrkje for heile verda. Aksjonen går frå Kristi himmelfartsdag til jonsokafta. Kyrkjelyden har misjonsavtale med NMS og Spleisen støttar misjonsprosjektet vårt, i England og Etiopia.

Informasjon om prosjekta finn de her: https://nms.no/sammen-som-kirke-i-hele-verden/informasjon-og-forbonnstekster-fra-landene/

Takk for di støtte!

Tilbake